Krise i skolebudsjettet

Nylig ble det kjent at det mangler 20 millioner kroner påskolebudsjettet i Stavanger. Resultatet kan bli at kommunen måkutte 1000 undervisningstimer.