Ikke alle kommunene støtter voldtektsmottaket

9 av de 17 kommunene som ble invitert til å delta for å opprettholde voldtektsmottaket ved legevakten i Stavanger, har gitt kommunen positivt svar.