Posten begår avtalebrudd

Nedleggelsen av 40 postkontorer, også kalt posthandel, bryter med avtaler Posten har gjort med Post— og kommunikasjonsforbundet (Postkom). Det hevder kretsleder i Rogaland, Odd Helge Henriksen.