47 utviklings-hemmede er uten dagtilbud

Maiken Tvedt er blant de heldige. Mens andre venter i årevis på åkomme inn ved Hillevåg Arbeidsgård, har hun sikret seg fast plass.