Friske dyr i Rogaland

Til tross for et omfattende overvåkingsprogram ble det i fjor bare påvist salmonella i to storfebesetninger og to fjørfebesetninger.