Første bok er klar

Industribyen Sandnes er godt dokumentert i den nye boka «Sandnes industri og handel».