Gravarsliå; ny bydel i bydelen

Gravarsliå er ferdig utbygd etter seks års anleggsperiode. 270 boenheter og 900 innflyttere er resultatet.