Big Brother-kaos

SANDNES: På bosspann, benker og gardintrapper vokser det fram hoder av tenåringsjenter. Som øyer i et menneskehav stikker de opp.