Prøveordning med valg på menighetsråd

For første gang har Hana valg på menighetsråd samtidig med stortingsvalget. Det kan lønne seg.