Sier nei til rivning

Kulturavdelingen vil bevare det gamle jærhuset på Killingland. Eieren vil rive det.