Tøffe kutt og færre ansatte

Rådmann Ole Hetland tar tøffe grep for å få kontroll overStavanger-økonomien. Det blir kraftige kutt i barnehager, skole oghjemmehjelp.