Trangere kår for unge pensjonister

Regjeringens forslag om å forby gavepensjon i forbindelse medavtalefestet pensjon, blir møtt med harme hos mange eldrearbeidstakere. Arbeidslivsforskere, derimot, tror ikkeregelendringen byr på katastrofer.