Hedret etter 27 år med Vårblomst

«Liv Drange er ikkje den som framhever sin person i forhold til det viktige frivillige arbeidet ho gjer, derfor er ho ein kvardagshelt vel verd å bli tildelt historias første utmerking som Årets svilandsbu.»