Gir jorden tilbake

Arbeidet med å rense jorda på det 1000 mål store området er densiste delen av arbeidet med å avvikle Shell sitt raffineri iRisavika. Arbeidet foregår døgnkontinuerlig, 7 dager i uken.