Kvinner får eget hospits

Kommunens trygge botilbud for sterkt rusede kvinner lar vente på seg. I mellomtiden åpner Heimly Pensjonat en egen kvinneavdeling.