For strenge mot rusmisbrukarar?

Utvalg for levekår ber sosialkontoret sjå på rutinane sine for sosialhjelp til rusmisbrukarar som reiser til rehabili— teringssenter på eige initiativ.