Pasientene betaler mens fylket vurderer

Flere pasienter velger å betale for å få en rask røntgenundersøkelse. Sentrum Røntgeninstitutt har ventet i mange måneder på et svar fra fylkeskommunen etter søknad om driftsavtale.