Helse og miljø vikt igere enn alt

I ti år har Sandnes kalt seg sunn by, men det gjenstår ennå en del utfordringer.