Til Kamerun for å bygge Grødems søsterkirke

Å få bygge den største kirken i sin fødeby, er få arkitekter forunt. Saken blir enda mer spesiell når oppdragsgiver er kirken i Kamerun.