- Glomsaker tidlig ute på Gjøvik

— Tom Glomsaker var forut for sin tid da han reagerte på den store omstruktureringen som rammet Gjøvik sykehus, sier lokal journalist.