Fem etasjar på Vigrestad

Rundt torget på Vigrestad skal det kunna byggjast i fem etasjar. Så skal høgden på framtidige bygg gradvis gå nedover og gå over til einebustader lenger vekke frå sentrum.