- Et farlig fylke for fotgjengere

— Det er farligere å være fotgjenger i Rogaland enn på Østlandet.