Betalte 4 millioner kroner - ingenting har skjedd

To familier fikk rundt 4 millioner kroner for å flytte fra Åsen og Frelsesarmeen ble lovet oppgaven med å drive en ny rusbolig for kommunen.