Musikkbarnehagen utvikler hele kroppen

19 barn i Sandnes kulturskoles musikkbarnehage får både musikalsk og motorisk undervisning på høyt nivå. Men det er plass til flere.