Ut av landet etter brudd på vikeplikten

Onsdag kveld var det en kollisjon mellom bil og moped i Haugevegen i Haugesund.