Nytt press på Avinor om ny Sola-terminal

Det lokale pådriverselskapet Sola Terminalbygg legger nytt press på Avinor for å få fortgang i terminalutbygging på Sola.