Opprettet arbeidsgruppe i februar, la den ned i mars

I februar satte rådmannen ned en arbeidsgruppe som skulle se på organiseringen av barnehagene. I mars, etter bare to møter, la han den ned igjen.