Storsykehjemmet reiser seg på Jåtten

Neste høst skal 64 sykehjemsplasser og 50 omsorgsboliger stå klar for eldre og syke i Stavanger. Prislapp: 140 millioner kroner. Da er de siste 22 omsorgsboligene ikke regnet med.