10 måneders fengsel for tyverier og narko

En 33-åring som er straffedømt i alt 20 ganger, må sone 10 måneders fengsel for diverse innbrudd, tyveri, biltyveri, bilkjøring i beruset tilstand og narkotikabruk.