Flyplassene inviterer bak gjerdene

Storparten av flyplassene i Norge åpner lørdag 6. september for at publikum skal få se hva som foregår bak flyplassgjerdene.