Vil kreve inn erstatning fra Tengs fetter

Bistandsadvokaten til Birgitte Tengs foreldre, John Christian Elden, krever at det blir tatt beslag i erstatningssummen Birgittes fetter ble tilkjent da Norge led nederlag i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.