Sykere pasienter på sykehjemmene krever flere leger

Pasientene på sykehjemmene er blitt sykere. Selv om Stavanger lå over den gjennomsnittlige nasjonale legetilbud-standarden, er tilbudet likevel mangelfullt.