Fortiden er nær

På et hemmelig sted langs Lutsivassdraget finnes svært sjeldne sporetter steinaldermennesker: Bergmalerier.