Barnehagesatsar opp på nytt

Aksjonane mot prisane i Open barnehage i Hå har gitt resultat. I morgon tek kommunestyre satsane opp på ny.