Bare 9000 gassmasker i Rogaland

Et gassangrep i Rogaland ville vært svært alvorlig. Det finnes liten beskyttelse for sivilbefolkningen.