Bondestrid om organisasjon-tilknytning

Skal Norsk Landbrukssamvirke samles i NHO, eller satse på Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA)? Spørsmålet splittet årsmøtet i Rogaland Bondelag.