Reime får slippe ut i Håelva

Statens forurensningstilsyn (SFT) mener at utslippet av sink fra Reime Prosess i fjor sommer, kan ha hatt betydning for fiskedøden i Håelva.