Mangler 1000 barnehageplasser

Det er stort behov for nye barnehager i Stavanger. Fortsatt manglerdet rundt 1000 barnehageplasser før alle som vil får plass.