Bomber, bønn, Bush

Kunne dette ha gitt president George W. Bush noe å grunne på?