Rennesøy vil selge eiendom

Rennesøy kommune trenger penger i kommunekassa for å kunne bygge utRennesøy skule. Rådmannen har studert mulighetene, og vil selgekommunal eiendom.