Verneplan skal ut til høyring

FRAFJORDHEIANE: Fylkesmannen er i ferd med å leggja siste hand på verket når det gjeld forslaget til verneplan for Frafjordheiane.