Vil verne om Melshei

Rådmannen planlegger en «markagrense» i Sandnes. Bestemte områder skal beskyttes mot nye inngrep. Han gis full politisk støtte.