Uønsket skaterampe

Naboene til det planlagte nærmiljøanlegget ved Riskahallen vil ikke godta kommunens planer om skaterampe tett opp til bebyggelsen.