Lover flere folk

Stavanger Byggdrift KF setter inn ekstra ressurser for å få vasket ned Riska ungdomsskole.