Nekter å gi opp på Foss-Eikeland

— Politikerne vil, men evner ikke, konkluderer pukkverkeier KaiVaule. Nå setter han sin lit til at Miljøvern- departementet vil senytten av en stor utvidelse av sandtaket på Foss-Eikeland.