Lengre laksesesong?

Eierne av Håelva søker om å forlenge fiskesesongen ut måneden.