- Grunneierne kommer ikke til orde i Sauda

— Vernegruppa og teoretikerne er overrepresentert, mens vi grunneiere ikke blir hørt engang.