Ring og få svar

Kontakttelefonen for legionella er betjent av kompetent helsepersonell, som svarer på spørsmål om symptomer og gir annen generell informasjon om legionærsyken og legionellasmitte.