Lengre boligkø for vanskeligstilte

Flere vanskeligstilte søkte Stavanger kommune om bolighjelp første halvår i år enn i hele 2001.