- Mange asylsøkere har ikke et hjem

— Vi kan ikke bare ta en person ut fra et asylmottak og sette ham på et fly. Vi må først vite hvem de er og hvor de kommer fra.